Propozice – Jede Kudrna okolo Brna

Prezence, start a cíl

start a cíl pochodu je v Krčmě Pod Lípou na ulici Výhon 56/1 v Brně Bystrci (na konci náměstí 28. dubna), kde po dobu akce bude sídlit i organizační štáb pochodu. Doprava od hlavního nádraží ČD šalinou (brněnskou tramvají) č. 10 směr Ečerova (nástupní stanice u GRANDU vpravo od nádraží), cena 25 Kč. Vystoupíte na zastávce „Zoologická zahrada“. Odsud cca 600 m rovně od řeky přes náměstí 28. dubna k velké lípě.

GPS [WGS84]: 49°13.523' N, 16°31.608' E  Mapa

Startovné a ceny služeb

Dvoudenní pochod JEDE KUDRNA OKOLO BRNA
(ocenění IML, IVV, Turistická 200)

Dvoudenní pochod je zařazen do seriálu IML (International Marching League) a IVV. Pro ocenění IML je třeba absolvovat nejméně 20 km/den. Účastníci starší 70 let, děti do 10 let (+ doprovod dospělého) nebo postižení chodci (+ max. 2x doprovod) – stačí 10 km/den.
Nesplníte-li podmínku minimální trasy, medaili obdržíte, ale na razítko IML nemáte nárok.

Startovné za oba dva dny (sobota a neděle):

Dvoudenní pochod s medailí (IML)

  přihláška a platba do 15. září 2022

425 Kč / 2 dny

sleva KČT/KST 125 Kč

  později nebo při prezenci v Brně

475 Kč / 2 dny

sleva KČT/KST 125 Kč

Sleva na startovném pro členy KČT a KST – při prezenci je nutné předložit platný členský průkaz!
Děti platí plnou cenu. Nepožadujete-li pro ně medaili a razítko IML, přihlašte je na dva „jednodenní pochody“ – v sobotu i v neděli (viz dále).

Startovné zahrnuje razítka do průkazů IVV a IML, medaili pochodu, diplom, barevné mapky a popisy tras, nápoje a pišingry (tatranky) na trasách.

Jednodenní účast na pochodu JEDE KUDRNA OKOLO BRNA
(ocenění IVV, Turistická 200)

Pochod je rovněž zařazen do seriálu IVV, možnost výběru trasy různé délky.
Cena nezahrnuje medaili pochodu, není ji možno ani dokoupit.
Můžete se přihlásit na:
      jeden „jednodenní pochod“ – v sobotu nebo v neděli.
      dva „jednodenní pochody“ – v sobotu i v neděli.
„Dva jednodenní pochody“ jsou levnější, než dvoudenní pochod IML, nemáte však nárok na razítko IML ani na medaili.

Startovné za každý den:

Jednodenní pochod bez medaile (IVV)

  přihláška a platba do 15. září 2022

50 Kč / 1 den

sleva KČT/KST 20 Kč

  později nebo při prezenci v Brně

60 Kč / 1 den

sleva KČT/KST 20 Kč

Sleva na startovném pro členy KČT a KST – při prezenci je nutné předložit platný členský průkaz!
Děti do 10 let mají slevu 50 %.

Startovné zahrnuje razítko do záznamníku IVV, diplom, startovní průkaz, barevnou mapku a popis trasy, nápoje a pišingr (tatranku) na trase. Bez medaile.
Sobotní trasa RODINNÁ TURISTIKA 6,5 km (zdarma)
KUDRNOVO KOULENÍ KOLA PRO DĚTI

Trasa vede přes Komín na letiště v Medlánkách, kde budou pro děti připraveny různé zajímavé a zábavné hry.
Na tuto akci se nepřihlašuje předem.
Startovní průkaz, mapka a popis trasy, nápoje na trase – pro rodiče s dětmi zdarma.
Ve spolupráci s KČT – odborem KTL Brno, Sokolem Komín a gastrovylety.cz.

Nedělní trasa TOULAVÝ KOČÁREK 6 až 10 km (zdarma)
KUDRNOVO KOULENÍ KOLA PRO DĚTI

Trasa vede Údolím oddechu ke kontrole u rybníka ve Vrbovci, po absolvování okruhu ke Kohoutovicím zpět na kontrolu a zpět do Bystrce. Trasa jde zkrátit na 6 km (návrat rovnou od kontroly u rybníka). Na začátku trasy Údolím oddechu je dětské hřiště s různými atrakcemi.
Na tuto akci se nepřihlašuje předem.
Startovní průkaz, mapka a popis trasy, nápoje na trase – pro rodiče s dětmi zdarma.

Rozmarný kolomaznický pochod 12 km, ocenění IVV (zdarma)

Pochod se koná v pátek odpoledne. Cíl na hradě Špilberk.
Startovné zdarma!!
Pořadatel Odbor KČT Kudrna. Podrobnosti zde.

Možnost získání ocenění IML (medaile a razítko)

Medaili pochodu je možno získat pouze po absolvování dvoudenního pochodu Jede Kudrna okolo Brna – na délce pochodu nezáleží.

1) Razítko do pasu IML – je nutné být přihlášen na dvoudenní pochod, každý den ujít minimálně 20 km (účastníci starší 70 let nebo děti do 10 let + doprovod dospělého – stačí 10 km/den). Zároveň s razítkem IML a diplomem získáte i medaili.

2) Získat medaili je možno i bez soutěžení v IML, podmínky jsou stejné, ale na denní absolvované minimální délce trasy netrváme.

3) Medaili není možno získat jiným způsobem, ani pro sběratelské účely.

Razítko IVV získáte za absolvování každého jednodenního pochodu (nebo Rozmarného kolomaznického pochodu). Kromě razítka IML máte tedy ještě možnost získat až tři razítka IVV.

Ocenění a medaile za účast na dvoudenním pochodu (IML)

Za úspěšné absolvování dvoudenního pochodu Jede Kudrna okolo Brna s medailí obdrží účastníci medaili. Motiv na medaili se každý rok inovuje.

Upozornění

Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník pochodu jde na vlastní nebezpečí. Pro všechny účastníky pochodu platí úrazové pojištění, které KČT sjednal ve spolupráci s Českým olympijským výborem u pojišťovny VZP (www.kct.cz/pojisteni). Pro nejdelší trasy je vhodné absolvovat předem zdravotní prohlídku.

Přihláška na pochod

Přihlašujte se, prosím, pomocí on-line formuláře na našich stránkách.

Na pochody pro rodiny s dětmi (Toulavý kočárek a Rodinná turistika) se přihlašovat předem nemusíte.

Alternativně si můžete stáhnout a vytisknout pozvánku (propozice) z našich stránek, vyplnit formulář s přihláškou a odeslat na naši poštovní adresu KČT, odbor Mapa BRNO, Kamechy 14, 635 00 Brno nebo e-mailem prihlaska@iml-czech.com.

Při zrušení účasti po 15. září 2022 účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
Změnu jména účastníka vám provedeme zdarma.

Poznámka:
U přihlášek podaných po 15. září 2022, resp. při pozdější platbě (včetně platby až při prezenci na startu) musíte zaplatit/doplatit vyšší cenu pochodu. Podrobnosti vám přijdou e-mailem po podání přihlášky.

Skupiny

Každý člen skupiny musí vyplnit svoji přihlášku – použijete-li tištěné verze přihlášek, vytiskněte si je z papírové verze pozvánky. Skupina o deseti a více členech může zaslat přehledný seznam účastníků, kde budou vyznačeny všechny údaje jako na přihlášce. Formulář v Excelu je možno stáhnout z našich webových stránek. Vyplněný jej zašlete na adresu prihlaska@iml-czech.com

Skupina hradí všechny výdaje za jednotlivé členy najednou. Vedoucí skupiny zašle přihlášky všech členů skupiny pohromadě, spolu s jediným – společným potvrzením o zaplacení. I při prezenci potom vedoucí jedná za celou skupinu. U skupin nad 30 členů má vedoucí skupiny pochody zdarma.

Platba (pouze v Kč)

Plaťte pokud možno bankovním převodem na účet u FIO Banky číslo 2600335065/2010

Možnost platby poštovní poukázkou „A“ (jen z České pošty) na číslo účtu 2600335065/2010; v tom případě nám, prosím, sdělte datum platby (stačí e-mailem prihlaska@iml-czech.com). Potvrzení o platbě si pro jistotu vezměte s sebou do Brna.

Jako variabilní symbol (VS) uveďte přidělené startovní číslo. Posíláte-li přihlášku poštou v papírové formě, zvolte si jako VS nějaké číslo které zároveň napíšete do příslušné kolonky na přihlášce.

Prosíme o poukázání peněz na náš účet do 15. září 2022. Přihlašujete-li se později, již nám na účet nic neposílejte, zaplatíte přímo při prezenci v Brně.
Při platbě v Brně platí vždy vyšší cena startovného (475 nebo 60 Kč)
Výjimku tvoří zahraniční účastníci, mezinárodní převody peněz jsou zatíženy velkými poplatky. Viz anglická verze propozic.