JEDE KUDRNA OKOLO BRNA

JEDE KUDRNA OKOLO BRNA…

Závazné pokyny obdržíte při prezenci.
Změna vedení tras vyhrazena.

Výškové profily – 1. den / sobota

Podívejte se též na:  mapa 1. denpopis trasymapa 2. den

 

Výškový profil sobota