JEDE KUDRNA OKOLO BRNA

JEDE KUDRNA OKOLO BRNA…

Závazné pokyny obdržíte při prezenci.
Změna vedení tras vyhrazena.

Popis tras – 1. den / sobota

Podívejte se též na:  mapa 1. denvýškový profilmapa 2. den

10 km

Od startu jdeme po vlastním značení kolem kostela a radnice na přechod silnice, kde narazíme na žlutou a modrou turistickou značku. Po ní se dáme vlevo (proti proudu řeky Svratky), kolem fotbalového hřiště, modrá turistická značka odbočuje vpravo přes lávku řeky Svratky a pokračuje přes městskou část Kníničky. Ze silnice směr Jinačovice odbočuje vpravo, procházíme údolím pod Mniší horou. Modrá turistická značka odbočuje doleva (2,5 km), ale my pokračujeme rovně po vlastním značením kolem zahrádek na křižovatku, kde pokračujeme po „panelové“ cestě, kde narazíme na cykloznačení trasa č. 5005, napravo máme letiště Medlánky. Na začátku zástavby městské části Medlánky se dostaneme ke kontrole K1 „Medlánky – letiště“ (4,7 km). Doprava pokračujeme po žluté turistické značce do sedla Medlánecké kopce, odbočíme doprava po zelené turistické značce, která nás dovede až na břeh řeky Svratky, kterou přejdeme po lávce a dostaneme se k restauraci „U Klimešů“, odbočíme doprava a po žluté turistické značce (proti proudu řeky Svratky) se dostaneme zpět do cíle pochodu.

20 km

Od startu jdeme po vlastním značení kolem kostela a radnice na přechod silnice, kde narazíme na žlutou a modrou turistickou značku. Po ní se dáme vlevo (proti proudu řeky Svratky), kolem fotbalového hřiště, modrá turistická značka odbočuje vpravo přes lávku řeky Svratky a pokračuje přes městskou část Kníničky. Ze silnice směr Jinačovice odbočuje vpravo, procházíme údolím pod Mniší horou, stoupáme postupně ke kontrole K2 „Pod Kopaninami“ (6,1 km). Odbočíme doleva, zelená turistická značka nás dovede až do vesnice Jinačovice k restauracím „U Kučerů“ – kontrola K3 (7,1 km), po červené turistické značce se vracíme do kopce na hřeben „Velké Baby“ nalevo máme nové golfové hřiště. Kontrola K7 rozcestí Pod Sychrovem (9 km). Pokračujeme vpravo po žluté turistické značce přes vrcholy „Velké Baba“, „Malá Baba“ se dostaneme ke kontrole K1 „Medlánky – letiště“ (14,0 km). Doprava pokračujeme po žluté turistické značce do sedla Medlánecké kopce, odbočíme doprava po zelené turistické značce, která nás dovede až na břeh řeky Svratky, kterou přejdeme po lávce a dostaneme se k restauraci „U Klimešů“, odbočíme doprava a po žluté turistické značce (proti proudu řeky Svratky) se dostaneme zpět do cíle pochodu.

33 km

Od startu jdeme po vlastním značení kolem kostela a radnice na přechod silnice, kde narazíme na žlutou a modrou turistickou značku. Po ní se dáme vlevo (proti proudu řeky Svratky), kolem fotbalového hřiště, modrá turistická značka odbočuje vpravo přes lávku řeky Svratky a pokračuje přes městskou část Kníničky. Ze silnice směr Jinačovice odbočuje vpravo, procházíme údolím pod Mniší horou, stoupáme postupně ke kontrole K2 „Pod Kopaninami“ (6,1 km). Pokračujeme po modré turistické značce na rozcestí „Pod Chocholou“ (6,5 km), odbočíme doleva po žluté turistické značce, pak se dostaneme ke kontrole K7 „rozcestí Pod Sychrovem“ (8,0 km), pokračujeme po žluté turistické značce do města Kuřim (11,5 km), u vlakového nádraží odbočíme doprava po modré turistické značce, která nás dovede do osady Podlesí, po modré turistické značce vystoupáme na hřeben Babího lomu. (Zájemci mohou absolvovat náročnější hřebenovou trasu po červené turistické značce k rozhledně Babí lom). Po modré turistické značce sejdeme ke kontrole K4 Pod Babím lomem – lelkovadlo (16,5 km). Odbočíme doprava a po silnici sejdeme do obce Lelekovice, kde narazíme na červenou turistickou značku. Na křižovatce u restaurace odbočíme doprava, po silnici po žluté turistické značce se dostaneme na kontrolu K6 Česká – restaurace „Hospůdka Pod Lípou“ (20,2 km). Dále pokračujeme po červené turistické značce ke kontrole K7 rozcestí Pod Sychrovem (22 km). Pokračujeme vlevo po žluté turistické značce přes vrcholy „Velké Baba“, „Malá Baba“ se dostaneme ke kontrole K1 „Medlánky – letiště“ (27,2 km). Doprava pokračujeme po žluté turistické značce do sedla Medlánecké kopce, odbočíme doprava po zelené turistické značce, která nás dovede až na břeh řeky Svratky, kterou přejdeme po lávce a dostaneme se k restauraci „U Klimešů“, odbočíme doprava a po žluté turistické značce (proti proudu řeky Svratky) se dostaneme zpět do cíle pochodu.

40 km

Od startu jdeme po vlastním značení kolem kostela a radnice na přechod silnice, kde narazíme na žlutou a modrou turistickou značku. Po ní se dáme vlevo (proti proudu řeky Svratky), kolem fotbalového hřiště, modrá turistická značka odbočuje vpravo přes lávku řeky Svratky a pokračuje přes městskou část Kníničky. Ze silnice směr Jinačovice odbočuje vpravo, procházíme údolím pod Mniší horou, stoupáme postupně ke kontrole K2 „Pod Kopaninami“ (6,1 km). Pokračujeme po modré turistické značce na rozcestí „Pod Chocholou“ (6,5 km), odbočíme doleva po žluté turistické značce, dostaneme se ke kontrole K7 „rozcestí Pod Sychrovem“ (8,0 km), pokračujeme po žluté turistické značce do města Kuřim (11,6 km), u vlakového nádraží odbočíme doprava po modré turistické značce, která nás dovede do osady Podlesí, po modré turistické značce vystoupáme na hřeben Babího lomu. (Zájemci mohou absolvovat náročnější hřebenovou trasu po červené turistické značce k rozhledně Babí lom). Po modré turistické značce sejdeme ke kontrole K4 Pod Babím lomem – lelkovadlo (16,5 km). Pokračujeme po červené turistické značce přes rozcestí „U Jelínka“ do vesnice Vranov (19 km), na náměstí u kostela odbočíme doprava po zelené turistické značce, která nás dovede ke kontrole K5 Útěchov (22 km). Odbočíme doprava po žluté turistické značce, dostaneme se do obce Lelekovice a společně s trasou 33 km až na kontrolu K6 Česká, restaurace „Hospůdka Pod Lípou“ (27,2 km). Dále pokračujeme po červené turistické značce ke kontrole K7 rozcestí Pod Sychrovem (29,5 km). Pokračujeme vlevo po žluté turistické značce přes vrcholy „Velké Baba“, „Malá Baba“ se dostaneme ke kontrole K1 „Medlánky – letiště“ (34,8 km). Doprava pokračujeme po žluté turistické značce do sedla Medlánecké kopce, odbočíme doprava po zelené turistické značce, která nás dovede až na břeh řeky Svratky, kterou přejdeme po lávce a dostaneme se k restauraci „U Klimešů“, odbočíme doprava a po žluté turistické značce (proti proudu řeky Svratky) se dostaneme zpět do cíle pochodu.