JEDE KUDRNA OKOLO BRNA

JEDE KUDRNA OKOLO BRNA…

Statistiky od roku 2009

-> statistiky od roku 1996

V tabulce jsou uvedeny účasti na pochodu IML, nikoliv všichni účastníci pochodu Jede Kudrna okolo Brna.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afghánistán

0

0

1

0

1

0

0

0

Alžír

0

0

1

1

0

0

0

0

Austrálie

0

1

1

0

0

2

0

1

Belgie

4

22

31

2

13

54

7

5

Česko

131

95

116

108

95

94

111

184

Dánsko

52

1

9

57

4

22

20

17

Finsko

0

2

7

1

5

0

0

3

Filipíny

0

0

6

0

0

1

0

0

Francie

1

0

6

0

2

3

3

2

Irsko

0

1

0

0

 0

0

0

0

Izrael

2

2

7

1

7

1

0

2

Itálie

0

2

0

0

 0

0

0

0

Japonsko

1

7

2

3

5

3

6

2

Jižní Korea

0

0

2

0

 0

0

0

0

Kanada

0

1

0

0

 0

0

0

0

Litva

0

0

0

0

0

0

0

43

Lotyšsko

51

4

0

1

8

2

0

1

Lucembursko

0

0

0

2

2

2

5

4

Maďarsko

0

0

9

0

2

0

2

2

Namibie

0

0

0

0

0

0

1

0

Nizozemí

46

82

107

42

125

87

92

60

Německo

28

69

42

81

78

82

65

69

Norsko

4

33

0

9

2

53

4

51

Nový Zéland

0

0

0

0

 0

0

0

0

Polsko

3

2

2

4

4

5

0

3

Rakousko

3

7

6

9

22

6

12

15

Rusko

0

1

2

2

28

4

0

0

Slovensko

1

1

1

1

5

3

1

1

Španělsko

0

0

0

1

 0

0

0

0

Švédsko

3

5

1

3

2

4

3

3

Švýcarsko

0

2

1

0

1

0

0

0

Taiwan

0

0

2

0

 0

0

38

0

USA

3

4

4

2

1

3

3

6

Velká Británie

5

26

2

1

16

8

7

2

Celkem IML

338

370

363

331

428

439

380

360

Celkem registr. *)

425

471

477

428

519

551

468

476

        Poznámka: *) Celkem všech zaregistrovaných účastníků IML + IVV + KČT