JEDE KUDRNA OKOLO BRNA

Klub českých turistů – KČT

KČT je zkratkou Klubu českých turistů.

Historie klubu sahá do roku 1888, kdy byl založen skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Do více než stoleté historie Klubu nepatří jen organizování turistických akcí a spolkové činnosti, ale například významné aktivity kolem Jubilejní výstavy v roce 1891, výstavby pražské petřínské rozhledny a lanovky. Během první republiky byl Klub poměrně movitý, patřila mu i řada chat a dokonce i hradů. Po druhé světové válce byl KČT prakticky zrušen a asimilován do ČSTV. Znovuobnovení činnosti se konalo až po Sametové revoluci v roce 1989.

Dnes má KČT zhruba 40 tisíc členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže.

Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory které se sdružují do 14 oblastí totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje ústředí KČT se sídlem v Praze.

Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky – pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM ČR.

Klub český turistů vydává pro své členy – i pro veřejnost časopis Turista.

Odkazy

Webové stránky KČT
Historie KČT
Pravidla pohybu v přírodě
Turistické značení pro pěší