Informace o okolí, doporučený doprovodný program

Brno na Internetu

Vítejte v Brně (O městě, Kam v Brně, mimo Brno, Kalendář akcí...)
Turistické informační centrum
Žít Brno
Brno (magistrát)
Místní část Bystrc
Bystrcké noviny
ZOO Brno v Bystrci
Okolí Brna
Přehrada/Prygl
Hrad Veveří
Hrad Špilberk
Turistika v okolí

Brněnské podzemí


Labyrint pod Zelným trhem

Kostnice u sv. Jakuba

Mincmistrovský sklep

Moravský kras

Jeskyně Výpustek

Hrad a pevnost Špilberk

Jen několik měst v České republice se může pochlubit tak výjimečným fenoménem, jako je rozsáhlý labyrint podzemních chodeb, tunelů, štol, krypt a sklepů. Projekt zpřístupnění brněnského podzemí veřejnosti je rozdělen na několik etap. V první etapě byl 26. listopadu 2010 otevřen Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí. V druhé etapě byly zpřístupněny prostory rozsáhlého Labyrintu pod Zelným trhem. Třetí etapa byla událostí středoevropského rozměru, veřejnosti byl v červnu roku 2012 představen jeden z nejzajímavějších objevů z poslední doby – nález padesáti tisíc lidských ostatků v kostnici pod kostelem sv. Jakuba.

»» brněnský web o podzemí

Labyrint pod Zelným trhem

V dubnu 2011 se otevřely hluboké podzemní prostory Labyrintu pod Zelným trhem, kde na návštěvníky čekají tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů. Prohlídková trasa počítá s odvážnými objevovateli skrytých podzemních světů a nabídne mnohá překvapení včetně pravého historického pranýře. Labyrintem vás ve skupinách (min. 5 osob, max. 25 osob) provází naši průvodci každých 60 minut. Vstup do Labyrintu je ze Zelného trhu č. 21.

otevřeno: úterý–neděle 9.00–18.00, pondělí zavřeno

»» podrobnosti na webu TIC Brno

Kostnice u sv. Jakuba

V roce 2012 se veřejnosti otevřela Kostnice u sv. Jakuba, a zájemci tak mají možnost spatřit na vlastní oči unikátní prostory, které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001.

otevřeno: úterý–neděle 9.30–18.00, pondělí zavřeno

»» podrobnosti na webu TIC Brno

Mincmistrovský sklep

Mincmistrovský sklep či „Sklepení domu mincmistrů“ je označení historických sklepních prostorů, objevených při průzkumu brněnského podzemí v roce 1999. V roce 2007 byl sklep, který stával patrně pod domem mincmistra Bruna a později Mikuláše od Věže, zpřístupněn veřejnosti a o tři roky později k němu byly připojeny rekonstruované sklepy Nové radnice.

otevřeno: pondělí + středa–neděle 9.30–18.00, úterý zavřeno

»» podrobnosti na webu TIC Brno

Poznámka: V Brně je podzemí mnohem rozsáhlejší – viz speciální webové stránky. Do ostatních podzemních prostor se sleva pro účastníky pochodu neposkytuje.


Moravský kras - jeskyně Výpustek

Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky. Najdete zde unikáty živé i neživé přírody, četné archeologické, paleontologické i kulturní památky. Krasové plošiny jsou rozřezány až 150 m hlubokými kaňony – žleby. Téměř 60 % území Moravského krasu pokrývají lesy. Je tvořen především vápenci středního devonu až spodního karbonu. Známe zde více než 1000 jeskyní. Pět jeskyní je zpřístupněno pro veřejnost. Jsou to jeskyně Balcarka, jeskyně Kateřinská, jeskyně Punkevní, jeskyně Sloupsko-šošůvské a jeskyně Výpustek. V minulosti zpřístupněná Císařská jeskyně je dnes využívána pro speleoterapii. Největší je systém Amatérské jeskyně o délce více než 40 km.

»» moravsky-kras.caves.cz


Špilberk

Hrad Špilberk byl založen kolem poloviny 13. století na nevysokém (290 m), ale poměrně příkrém skalnatém vrchu, tyčícím se bezprostředně nad historickým centrem města (kolem 220 m). Svým stavebníkem, českým králem Přemyslem Otakarem II., byl velkoryse koncipován nejen jako pevná opora panovnické moci, ale také jako důstojné sídlo vládců Moravy. Nejstarší písemné zprávy o existenci hradu se vztahují k létům 1277 až 1279, kdy se postupně připomínají hradní kaple, konání sněmu v jeho prostorách (leden 1278) a konečně i jméno kopce, záhy přenesené také na samotný hrad...

»» podrobnosti